Хімія

Корисна порада

При підготовці до ЗНО з хімії зверніть увагу на опанування наступних тем та навичок:

— Складання формул основних класів неорганічних сполук та рівнянь реакції за їхньою участю;

— Будову ядра атома та електронної оболонки атомів;

— Визначення окисників та відновників та складання рівнянь ОВР;

— Формування навичок користування Періодичною системою та таблицею розчинності;

— Складання рівнянь електролітичної дисоціації та рівнянь реакції в йонному виді;

— Складання формул найпростіших органічних сполук;

— Формування навичок найпростіших обчислень: масової частки розчиненої речовини, обчислення за рівняннями реакцій.